โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
หมู่ที่ 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  ตำบลปากหมาก  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
เบอร์โทรศัพท์ 077380240
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกรกฎ ศรีเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายคณิศร ลิ่มสกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2