โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
หมู่ที่ 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  ตำบลปากหมาก  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
เบอร์โทรศัพท์ 077380240
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจันทร์จิรา จ่าม่วง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววนิดา เสียงหย่อง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศันสนีย์ แสงฉวาง
ครูอัตราจ้าง

นางสร้อยสุดา บุญฤทธิ์
ครูผู้ช่วย