โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
หมู่ที่ 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  ตำบลปากหมาก  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
เบอร์โทรศัพท์ 077380240
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรุณทิพย์ เตยแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเบญจวรรณ เรืองศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1