โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
หมู่ที่ 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  ตำบลปากหมาก  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
เบอร์โทรศัพท์ 077380240
ประถมศึกษา

นางสาวสุภัตรา อนุจันทร์

หัวหน้าประถมศึกษา

นางสาวธารารัตน์ หีดเดช
ครูผู้ช่วย