โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
หมู่ที่ 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  ตำบลปากหมาก  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
เบอร์โทรศัพท์ 077380240
ปฐมวัย

นางสาวนิภาพันธ์ ทองมณี
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุภาณี แวววงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวสุภัสสร ทองชุม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทร์จิรา มั่งมี
ครูอัตราจ้าง