โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
หมู่ที่ 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  ตำบลปากหมาก  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
เบอร์โทรศัพท์ 077380240
ข่าวประชาสัมพันธ์
6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงในสถาณการณ์โควิด 19

1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา

2.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3.จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

4.จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

5.ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ

6.ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม

โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,19:45   อ่าน 61 ครั้ง