โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
หมู่ที่ 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  ตำบลปากหมาก  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
เบอร์โทรศัพท์ 077380240
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1
ชื่อ-นามสกุล : นายสมรัฐ อินทริยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8